MENÜÜ

Maailmamuutjad

Avaleht / Maailmamuutjad

Maailmamuutjate register on infosüsteem, mis koondab Eesti avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi (sh sotsiaalseid ettevõtteid). Maailmamuutjate registrist leiab statistikat ja kogemuslugusid ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonide kohta. Lisaks on välja toodud ühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete eesmärgid, tegevused ning tulemused. Sellise ülevaatliku info avaldamine võimaldab lisaks positiivsete muutuste esiletoomisele teha organisatsioonid toetajatele ja rahastajatele nähtavaks ning kättesaadavaks.

Kui erasektori ettevõtete edukust saab mõõta vaadeldes arve, siis kolmanda sektori puhul on edu mõõdupuuks mõju, mille väärtus aga ei ole kõigile sama üheselt mõistetav, kui näiteks äriettevõtte käive või kasum. Seega on maailmamuutjate register justkui kolmanda sektori äriregister. Ühest küljest sisaldab see vabaühenduste nimekirja, teisest küljest on kirjeldatud ja hinnatud iga organisatsiooni mõju kui olulist näitajat.

Maailmamuutjate registrit haldab MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV).

Lehekülg avalikustatakse 2016. aasta sügisel.

Peamised infosüsteemil teostatud tööd:

Ankeedikogumike allsüsteem:

Kasutajate allsüsteem:

Kodulehe funktsionaalsused ja disain:

Koostöö kliendiga oli väga produktiivne ja meeldiv. Täname!

Jaga postitust sotsiaalmeedias: facebooktwitter google+